O nás

EconLab (dříve Centrum aplikované ekonomie) je spolek při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Jeho cílem je podporovat datově a fakticky orientovaný ekonomický výzkum s přesahem do veřejné politiky. Členy sdružení jsou primárně studenti a absolventi IES FSV UK. Výstupy sdružení lze najít v sekci Publikace, mezi klíčové dlouhodobé projekty patří hodnocení veřejných zakázek
zIndex.cz a databáze financování politických stran PolitickeFinance.cz. Sdružení bylo založeno v roce 2011, zabývá se odborným výzkumem i popularizací jeho výsledků v plošných médiích. Se sesterskou společností Datlab s.r.o. spolupracuje na těžbě a zpracování dat, využívaných oběma subjekty.

Základní dokumenty
Stanovy sdružení
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2014

 

Ekonomický think tank zaměřený na veřejné finance.