Kontakt

IČO: 22884165
Název: Econlab z.s.
Adresa:Institut ekonomických studií FSV UK,
Opletalova 26
Praha 1, 110 00
E-mail: info@econlab.cz

Osobou oprávněnou jednat samostatně jménem spolku je předseda Jiří Skuhrovec.

Ekonomický think tank zaměřený na veřejné finance.