Projekty

Projekt: Hodnocení zadavatelů veřejných zakázek zIndex.cz
Termín2012+
Části realizace projektu podpořil Fond Otakara Motejla, Y Soft Corporation, Skanska, Americká obchodní komora, Czech Credit Bureau.

Projekt: Monitor financování politických stran PolitickeFinance.cz
Termín2013+
Části realizace projektu podpořil Fond Otakara Motejla, Ministerstvo vnitra.

Projekt: Rekonstrukce státu
Termín2012+
Jsme jednou z pěti garantských organizací široké koalice neziskových organizací Rekonstrukce státu.

Projekt: Zapojení evropských subjektů občanské společnosti do předcházení a odhalování politické korupce a zneužití veřejných prostředků
Partneři: Frank Bold Society, Naši politici o.s., KohoVolit
Termín2012-2014
Za finanční podpory z programu Prevence a boj proti trestné činnosti
Evropská komise – Generální ředitelství vnitřních věcí
eulogo

Projekt: OSI TTF – státem vlastněné podniky
Partneři: Frank Bold Society, Naši politici o.s., KohoVolit
Termín2012-2014
Podpořenoz grantu Open SocietyFoundations

osflogo

Ekonomický think tank zaměřený na veřejné finance.